Općinsko vijeće

Centralna izborna komisija BiH je na osnovu izbornih rezultata, mandat vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj (2020.-2024.) dodijelila za kandidate iz osam političkih organizacija:

– OO SDA Tešanj (10 vijećnika)
– OO SDP Tešanj (6 vijećnika)
– OO SBiH Tešanj (2 vijećnika)
– OO A SDA Tešanj (2 vijećnika)
– OO BPS SH Tešanj (2 vijećnika)
– OO SBB Tešanj (1 vijećnik)
– OO LDS, Nezavisni blok Tešanj (1 vijećnik)
– OO  Platforma za progres Tešanj (1 vijećnik)

U toku mandata četiri vijećnika su istupila iz svojih OO (SDP,BPS SH, SBB i LDS) i izjasnila se kao nezavisni.

Shodno tome, struktura Općinskog vijeća Tešanj (2020.-2024.) sa izmjenama je sljedeća:

– OO SDA Tešanj (10 vijećnika)
– OO SDP Tešanj (5 vijećnika)
– OO SBiH Tešanj (2 vijećnika)
– OO A SDA Tešanj (2 vijećnika)
– OO BPS SH Tešanj (1 vijećnika)
– OO  Platforma za progres Tešanj (1 vijećnik)
–  Nezavisni vijećnik (4 vijećnika)

Informacije o Sjednicama vijeća možete pronaći na linku

Više informacija o vijećnicima Općinskog vijeća Tešanj  možete pronaći na linku

 

Građanski sat sa vijećnicima