Služba za finansije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove

Pomoćnik Općinskog načelnika:

Amel Karahmet

Tel. 00 387 32 650 022
Fax. 00 387 32 650 416
E-mail: amel.karahmet@opcina-tesanj.ba

Rođen 06. januara 1989. godine u Doboju. Završio Ekonomski fakultet u Zenici, smijer Računovodstvo i revizija. Od januara 2022. godine.  Obnaša
dužnost pomoćnika načelnika Općine Tešanj.  Oženjen, otac dvoje djece.