Služba za društvene djelatnosti i investicije

Pomoćnik Općinskog načelnika

Azra Muslija

Tel. 00 387 32 650 022
Fax: 00 387 32 650 220
E-mail: azra.muslija@opcina-tesanj.ba

Rođena 15.02.1962.godine u Doboju.
Zvanje diplomiranog pravnika stekla 1987. godine na Univerzitetu u Sarajevu.
Stručni ispit položila 2004. godine.

Od 1994. godine uposlena u organu Uprave, a od 1998. do 2003. godine radila i kao Sudija u Sudu za prekršaje u Tešnju.

Udata, majka jednog djeteta.
Od augusta 2012. godine obnaša dužnost kao V.D. pomoćnika Općinskog načelnika.