Služba za društvene djelatnosti i investicije

Pomoćnik Općinskog načelnika (po ovlaštenju)

Azra Muslija

Tel. 00 387 32 650 022
Fax: 00 387 32 650 220
E-mail: azra.muslija@opcina-tesanj.ba