Služba za društvene djelatnosti i investicije

Pomoćnik Općinskog načelnika

Almina Alagić

Tel. 00 387 32 650 022
Fax: 00 387 32 650 220
E-mail: almina.alagic@opcina-tesanj.ba

Rođena u Tešnju 18.03.1971. godine. Osnovnu školu završila u Tesnju 1985. godine., Srednju Medicinsku školu završila 1989. godine. Iste godine upisuje PMF u Sarajevu, odsjek Biologija, koji prekida 1992. godine na trećoj godini zbog ratnih dejstava. Od juna 1992. godine do aprila 1995. godine angažovana u Oružanim snagama BiH, sa rasporedom u Ratnoj bolnici Tešanj. Na Filozofskom fakultetu u Tuzli 1996. godini diplomirala na odsjeku za razrednu nastavu.

Od 1997 do 1999. godine radila u OŠ “ Novi Grad“ u Tuzli kao nastavnik likovne kulture. Od 1999. do 2011. godine radila u OŠ“ Huso Hodžić“ u Tešnju .

2005. godine diplomirala na Pedagoškom fakultetu u Zenici i stekla zvanje Profesor razredne nastave. 2013. stiče zvanje Magistar integrativnih metodika nastavnih predmeta iz uže oblasti metodika BHS jezika.

Certificirani instruktor prve pomoći i dugi niz godina je obučavala djecu na tom polju u školama i pri Crvenom križu. Dobitnik državnog priznanja za volonterizam i rad sa mladima.

Od 2011 godine do 2016. godine bila na poziciji direktorice OŠ“Huso Hodžić“ u Tešnju. Od 2016. do februara 2022. godine obnašala dužnost direktorice JU Opća biblioteka Tešanj.

Na Filozofskom fakultetu u Banja Luci 2015. godine upisala doktorski studij.

Doktorirala na strategijama poučavanja 2019. godine, te stekla zvanje doktora kod mentora prof.dr. Refika Ćatića.

Drugi doktorat na temu „Obrazovno-vaspitni efekti istraživačkog rada učenika u nastavi moje okoline“, odbranila u januaru 2021. godine te stekla zvanje doktora metodičkih nauka kod mentorice Van.prof. Dunje Andžić, profesorice na Univerzitetu u Rijeci. Učestvovala na nizu stručnih seminara i konferencije te objavila više naučnih i stručnih radova ( WOS, SCOPUS, ERIH PLUS, CEOOL i dr.)

2019. dobijaa izbor u akademsko zvanje docenta.

Od 7.2.2022.godine je na poziciji Pomoćnice načelnika za društvene djelatnosti i investicije.

Udata, majka jednog djeteta. Trenutno nastanjena u Tešnju.