Sport

Na prostoru općine Tešanj postoje registrovani klubovi i sportska društva koja se takmiče u raznim ligama, disciplinama, sa različitim sekcijama, te raspoređeni po većem dijelu općine Tešanj, što omogućava stanovništvu a naročito mladim da se bave različitim vrstama aktivnosti u slobodno vrijeme.
Tako imamo: četiri nogometna kluba, četiri streljačka kluba, dvije odvojene škole fudbala, jedan rukomentni klub, dva košarkaška kluba, jedan odbojkaški klub, jedno šahovsko društvo, dva ribolovna društva, jedan stonoteniski klub, jedan plesni klub, dva paintball kluba, šest klubova koji se bave boričačkim sportovima,

Više o pojedinačnim aktivnostima klubova možete naći i na stranici Sportskog saveza Općine Tešanj https://sportskisaveztesanj.ba/

 

Općina Tešanj ima razvijenu sportsku infrastrukturu za bavljenje raznim sportovima.

Ista omogućuje pristup zainteresovanim sa cijelog područja općine.

Za fudbal u svakoj mjesnoj zajednici na raspolaganju jedan ili više asvaltiranih terena. Isti su u vlasništvu škole ili mjesne zajednice.

Sve centralne škole imaju od ove godine na raspolaganju i Sportske sale. 2020.godine su predate na korištenje sportske sale u Miljanovcima, Šijama, Jablanici i Kaloševiću. Travnati tereni za fudbal posjeduju sportski klubovi TOŠK Tešanj, Borac Jelah, Napredak Šije i Pobjeda Tešanjka, te teren u Mekišu.

Košarka i rukomet imaju na raspolaganju Sportska dvorana Tešanj, Sportska Sala OŠ Huso Hodžić, Dvorana Musala, te nekoliko vanjskih asvaltiranih poligona, kao i terene na Izletištu Kiseljak.

Teniski tereni su na raspolaganju kod Sportsko-rekreacionog centra Tešanj.

Stralještvo je iznjedrilo 4 (četiri) kluba koji na raspolaganju imaju streljane u Sportsko-rekreacionom centru u dvorani u Musali, te u Šijama Paljuge.

Od ove godine na raspolagaju je i Javni bazen na izletištu Kiseljak, a od ranije nekoliko privatnih bazena.

Kapaciteti stonoteniskog kluba NEC u Tešnju su na raspolaganju za bavljenje stonim tenisom, a u pripremi je nekoliko dislociranih punktova za bavljenje ovim sportom.

Sportski ribolovci mogu da uživaju na uređenim stazama na rijeci Usori i jezeru Mrkotić na staranju Ribolovnih društava “Blinker” i Udruženja građana sportskih ribolovaca Jelah Tešanj.

Zaljubljenici u prirodu imaju više pješačkih staza za trčanje ili šetnju u Mrkotiću, Kiseljaku, Šijama, O.Planjama