Poslovne zone

Poslovne zone predstavljaju jedan od instrumenata podsticaja i razvoja poduzetništva i razvoja privrede, ne samo sredine u kojoj se nalaze već i regije u cjelini.  Zemljište predstavlja vrijedan resurs za razvoj poduzetništa i ukupne ekonomije. Da bi se adekvartno iskoristilo ono treba biti „definisano“, planirano ali i adekevatno opremljeno i pripremljeno za realizaciju poslovnih aktivnosti. Koristi od uspostave zone za investitore i poduzetnike ogledaju se u mogućnosti bržeg dolaska do infrastrukturno opremljenog zemljišta, povoljnijih uslova gradnje, ako lokalna zajednica utvrdi takve pogodnosti, ili najma poslovnog prostora, mogućnosti poslovne saradnje s drugim poduzetnicima u i izvan zone, doticaju s novim tehnologijama i znanjima, korištenjem zajedničkih prostora za poslovne aktivnosti i službe itd.

 

Na području općine Tešanj osnivane se tri poslovne zone:

–  Poslovna zona “Bukva-Vila”,

–  Poslovna zona “Ciglana-Glinište” i

–  Poslovna zona “Ekonomija”

 

U nastavku pregleda možete pogledati više informacija o polažaju poslovnih zona, opemljenosti infrastrukturnim sadržajima kao i pregled firmi koje posluju u zonama:

 

Poslovna zona Ciglana-Glinište

Detaljne informacije možete pogledati na Informacije o poslovnoj zoni Ciglana-Glinište

Privredne subjekte u zoni možete pogledati ovdje


Poslovna zona Bukva-Vila

Detaljne informacije možete pogledati na Informacije o poslovnoj zoni Bukva-Vila

Privredne subjekte u zoni možete pogledati ovdje


Poslovna zona Ekonomija

Detaljne informacije možete pogledati na Informacije o poslovnoj zoni Ekonomija

Privredne subjekte u zoni možete pogledati ovdje