Uputstvo

Kriteriji za projekte su:

1) Okupiš grupu od 3-7 članova i članica između 17 i 35 godina
2) Svi se registrujete u lonac.pro
3) Želite da provedete projekat na teritoriji gradova/opština/općina koje su objavile poziv
4) Od Omladinske banke vam treba minimalno 500 KM, a maksimalno 1.500 KM
5) Pojedinci, preduzeća, ustanove, nevladine organizacije će podržati vaš projekat u robi ili novcu ili uslugama u iznosu od 50-200% od traženog iznosa

Pored toga, projekat treba da:

1) Koristi zajednici u kojoj se provodi
2) Okuplja volontere i volonterke i ima dodatnu vrijednost – inovativan je, uključuje one koji su tradicionalno isključeni, ima pozitivan uticaj na okoliš, pazi na ravnopravnost…
3) Može da se provede u okviru navedenog vremena, sa ljudskim resursima i traženim budžetom koji je realan, detaljan i odgovara opisu projekta

Projekti se prijavlju u online formi putem poziva koji se objavljuje na lonac.pro. Svi projekti koje odobri Odbor Omladinskih banaka, imat će priliku da se kandiduju na kampanju i da za njih glasa zajednica te tako omogući finansiranje projekta. Na kampanji glasanja pobjeđuju oni projekti sa najvećim brojem glasova, u okviru raspoloživog fonda, a za finansiranje je obavezno minimalno 50 glasova (čak i ako u fondu ima dovoljno sredstava).