Službenik za informisanje

Službenik za informisanje prema Zakonu o slobodi pristupa informacijama

Edina Kadušić, dipl. žurnalista

Tel: 032 650 022

Fax: 033 650 220

E-mal: edina.kadusic@opcina-tesanj.ba

 

 

Službenik za Odnose sa javnošću – Portparol Općine

Edina Kadušić, dipl. žurnalista

Tel: 032 650 022

Fax: 032 650 220

E-mail: edina.kadusic@opcina-tesanj.ba