Planska dokumentacija

Odluka – RP centralnog dijela Tesnja Slgl 01 89

Odluka – RP Musala Slgl 07 08

Odluka – RP Poslovna zona Bukva – Slgl 2 16

Odluka – RP Tesanjka Slgl 08 06

Odluka – RP Turističko rekreativna zona Kiseljak Slgl 02 10

Odluka – UP Tešanj-Centar Slgl 4 18

Odluka – UP zona zdravstva Slgl 03 05

Odluka – Urbanističko rješenje vrata grada 2 Slgl 10 10

Odluka – Zoning plan Poslovna zona Glinište Slgl 8 17

Odluka o izmjeni odluke prostornog plana Slgl 10 17

Odluka o izmjeni odluke UP Tešanj-Centar Slgl 8 19

Odluka RP CENTAR-Jelah Slgl 4 13

Odluka- RP Jugozapad Slgl 6 02

Odluka -Urbanisticki plan Jelah Slgl 13 81

Odluka-Urbanistički plan Tešanj Slgl 98

Odluka – izmjena RP Bukva Slgl 8 17

Odluka – dopuna RP centralnog dijela Tesnja Slgl 07 99

Odluka – izmjena dijela RP Jugozapad Tešanj Slgl 1 17

Odluka – izmjena dijela RP Centar Jelah Slgl 05 08

Odluka – Plan revitalizacije i regeneracije stare čaršije Slgl 4 20

Odluka – Prostorni plan općine Tešanj Slgl 7a 09