Komisije Općinskog vijeća

Radna tijela Općinskog vijeća Tešanj

Izvod iz Poslovnika_Radna tijela Vijeća

Odluka o utvrđivanju uslova i kriterija za izbor i imenovanje članova radnih tijela

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijumima

Javni poziv za imenovanje radnih tijela Općinskog vijeća

Rješenja o imenovanju komisija

Rješenje o imenovanju Kolegija

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Kolegija

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Kolegija 30.12.2022

Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja

Izvještaj Komisije za izbor i imenovanja

Rješenje o imenovanju Statutarne komisije

Rješenje o imenovanju Komisije za zaštitu okoliša

Rješenje o imenovanju Komisije za Strategiju

Rješenje o imenovanju Komisije za mlade i ravnopravnost spolova

Rješenje o imenovanju Komisije za kodeks

Rješenje o imenovanju Komisije za budžet

Rješenje o imenovanju Općinske izborne komisije

Rješenje o imenovanju drugostepene komisije

Rješenje o imenovanju drugostepene komisije_5.7.2022

Rješenje o razrješenju i imenovanju članova komisije

Rješenje o imenovanje Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina

Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje licitacije u postupku prometa općinskim zemljištem

Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje licitacije u postupku prometa općinskim zemljištem

Izvještaj o radu Općinskog vijeća i radnih tijela za 2021. godinu

Komisija za monitoring nad realizacijom Strategije razvoja Općine Tešanj

Rješenje o imenovanju Komisije

Zapisnik_1_sjednica

Zapisnik_2_sjednica

Zapisnik_3_sjednica

Zapisnik_4_sjednica

Zapisnik_5_sjednica

Zapisnik_6_sjednica

Zapisnik 3.12.19. Prijedlog i Rješenje za Komisiju za Strategiju

Komisija za pitanja mladih i ravnopravnost polova

Rješenje o imenovanju Komisije

Zapisnici sa sjednica 2019. godina

Rješenje

Poslovnik

Program rada

Zapisnici_9.6.2017-13.9.2018

Šestomjesečni izvještaj

Dopis MEG

Smjernice MEG

zapisnik 22.10.2018

Rješenje

Poslovnik

Program

Zapisnici_22.5.2017_17.11.2017

Komisija za izbor i imenovanje

Rješenje

Zapisnici

Odluka o utvrđivanju uslova i kriterija

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke

1. Javni poziv

1.1. Obrazac prijave

2. Javni poziv ponovljeni 23.11.10.

3. Prijedlog Rjeenja i Izvjetaj

4. Zaključak OV 2

5. Inf za kandidate

6. Javni poziv ponovljeni 11.02.19

7. Prijedlog Rješenja 2

8. Zapisnici

9. Izvjetaj

10. Rješenja konačna

11. Zakljućci OV

 

Komisija za primjenu Kodeksa ponašanja vijećnika

Kodeks ponasanja izabranih vijecnika

Odluka o izmjenama i dopunama Kodeksa ponašanja vijećnika

Rjesenje o imenovanju komisije

Poslovnik o radu komisije

Program rada

Saopcenje za javnost

Obrazac za prijavu krsenja Kodeksa ponasanja vijecnika

Zapisnici

 

Dopis_prijedlog kandidata za članove komisija Vijeća