Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove

Pomoćnik Općinskog načelnika:

Nadir Medarić

Tel. 00 387 32 650 022
Fax. 00 387 32 650 220
E-mail: nadir.medaric@opcina-tesanj.ba

Rođen 22. februara 1965. godine u Tešnju. Završio građevinski fakultet, odsjek geodezija. Stručna sprema: VSS. Radi u Općini Tešanj od 1989. godine. Završio stručni ispit 1990. godine. Oženjen otac dvoje djece.