Sumnja na korupciju

Korupcija predstavlja svaku zloupotrebu povjerenog položaja radi ostvarivanja lične koristi.

Svjedok si ili žrtva korupcije? Prijavi korupciju.