Služba za boračko-invalidsku zaštitu i opću upravu

Tel. 00 387 32 650 022
Fax: 00 387 32 650 220