Služba za boračko-invalidsku zaštitu i opću upravu

Po ovlaštenju Općinskog načelnika:

Mirnes Dedukić

Tel. 00 387 32 650 022
Fax: 00 387 32 650 220
E-mail: mirnes.dedukic@opcina-tesanj.ba