Služba za boračko-invalidsku zaštitu i opću upravu

Pomoćnik Općinskog načelnika:

Sabahudin Omerbašić

Tel. 00 387 32 650 022
Fax: 00 387 32 650 220
E-mail: sabahudin.omerbasic@opcina-tesanj.ba