Pristup informacijama

Zakon o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini

Obrazac Zahtjeva za pristup informacijama

Priručnik o primjeni i implementaciji Zakona o slobodi pristupa informacijama u Općini Tešanj

Izvještaj o provedbi Zakona o slobodi pristupa informacijama u Općini Tešanj za 2016. godinu

Izvještaj o provedbi Zakona o slobodi pristupa informacijama u Općini Tešanj za 2018. godinu

Izvještaj o provedbi Zakona o slobodi pristupa informacijama u Općini Tešanj za 2019. godinu

Izvještaj o provedbi Zakona o slobodi pristupa informacijama u Općini Tešanj za 2020. godinu

Izvještaj o provedbi Zakona o slobodi pristupa informacijama u Općini Tešanj za 2021. godinu

Izvještaj o provedbi Zakona o slobodi pristupa informacijama u Općini Tešanj za 2022. godinu

Izvještaj o provedbi Zakona o slobodi pristupa informacijama u Općini Tešanj za 2023. godinu

 

Službenik za informisanje prema Zakonu o slobodi pristupa informacijama
Edina Kadušić, dipl. žurnalista
Tel: 032 650 022
Fax: 033 650 220
E-mal: edina.kadusic@opcina-tesanj.ba