Postupak registracije

Obavljanje samostalne djelatnosti moguće je kroz registraciju privrednog društva u skladu s odredbama Zakona o privrednim društvima  ili registracijom u skladu sa odredbama propisa o samostalnom privređivanju. Po zakonu o privrednim društvima registruje se društvo kao pravno lice dok je po propisima o samostalmom privređivanju moguće registrovati obrt, trgovinu ili ugostiteljstvo kao fizičko lice.

 

Propisi u ovoj oblasti predviđaju različete oblike organizovanja i registracije djelatnosti. Više informacija o tome, proceduri regisracije i troškovima možete pogledati u nastavku:

 

Vrste privrednih društava

Uputstvo za registraciju društva sa ograničenom odgovornošću

Uputstvo za registraciju djelatnosti fizičkih lica