Otvoreni podaci

Evidencija o privrednim društvima

Evidencija prati promjene u registru privrednih društava sa sjedištem na području općine Tešanj. Evidencija obuhvata: naziv privrednog društva, sjedište, godinu osnivanja, klasifikacionu oznaku djelatnosti, opis djelatnosti, adresu privrednog društva, mjesto, kontakt telefon, naziv/ime osnivača i direktora društva. Ažuriranje podataka vrši se na osnovu evidencije Suda za registraciju i iz baza podataka koje Općina Tešanj obezbjedi na komercijalnoj osnovi.

Zadnja izmjena: 25.08.2023. godine
Autor: Služba za finansije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove

Budžet – izvršenje za tekuću godinu

Tabela obrađuje podatke o trenutnom izvršenju Budžeta. Format tabele prati pregled planiranih sredstava i izvršenja po ekonomskoj, funkcionalnoj i fondovskoj klasifikaciji, a na osnovu proknjiženih naloga. Izdvojene su prihodovne i rashodovne strane

Zadnja izmjena: 13.07.2023. godine
Autor: Služba za finansije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove

Evidencija fizičkih lica

Evidencija sadrži podatke o registraciji fizičkih lica na području općine Tešanj, a za koje je nadležna općinska služba. Podaci obrađuju registraciju u oblasti obrta, trgovine, ugostiteljstva i prevoza.

Zadnja izmjena: 31.12.2022. godine
Autor: Služba za finansije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove

Udruženja

Pregled Udruženja sa kojima Općina ima suradnju u realizaciji projekata. Tabela obrađuje podatke o nazivu Udruženja, Predsjednicima, kontaktu i projektima.

Zadnja izmjena: 19.04.2022. godine
Autor: Služba za društvene djelatnosti i investicije

Klimatološki podaci Općine Tešanj

U tabeli su prikazani podaci koji su proizašli iz dnevnih očitanja klimatoloških podataka. Na osnovu dnevnih očitanja po isteku mjeseca se radi mjesečna klimatološka analiza sa raspoloživim podacima, koji su po strukturi podataka ekvivalnetni godišnjoj analizi. I na kraju godine iz mjesečnih analiza se radi godišnja analiza iz koje se upisuju podaci u tabelu sa otvorenim podacima.

Po godinama se obrađuju sljedeći podaci:
– Najniža izmjerena temp. (ᵒC),
– Najviša izmjerena temp. (ᵒC),
– Prosječna temperatura zraka (ᵒC),
– Ukupna količina padavina (l/m2),
– Dan sa najviše padavina (l/m2),
– Mjesec sa najviše padavina (l/m2),
– Broj pretežno vedrih i sunčanih dana,
– Broj pretežno oblačnih i oblačnih dana,
– Broj kišnih dana,
– Broj dana sa snježnim padavinama.

Zadnja izmjena: 10.01.2024. godine
Autor: Služba civilne zaštite