Konkursi

Realizacija Projekta “Podrška razvoju start up ideje mladih” nastavak je realizacije Projekta “Biznis ideje mladih” koja je proizašla kao rezultat ukupnih razmišljanja u Općini Tešanj o broju nezaposlenih mladih ljudi i potrebe da se tim mladim ljudima koji žele da razmišljaju u duhu poduzetništva pruži šansa i prilika da svoju kreativnost i inovativnost usmjere u pravcu razvijanja svog biznisa.

Prijave mogu podnijeti punoljetne osobe do 35 godina starosti sa prebivalištem na području općine Tešanj, koji žele kroz započinjanje vlastitog biznisa realizirati svoju poslovnu ideju na području općine Tešanj, i koji do sada nisu bili korisnici sredstava podsticaja za samozapošljavanje od strane Općine Tešanj.

Korisnici sredstava Grant sheme mogu biti fizička lica, pojedinačno ili u grupama, koji nisu imali registrovanu djelatnost u određenom periodu.

Konačne liste za 2021. godinu 

Projekti u periodu 2010. – 2019.

  • 177 prijava za novi biznis = 68 novi poduzetnik
  • 80 novih radnih mjesta finansiranih od Općine + 56 uposlenika finansirana od strane vlasnika biznisa = 126 novih radnih mjesta.
  • Podrška postojećim biznisima pokrenutim uz podršku Općine Tešanj u periodu 2015-2017. godina = ugovori sa 7 biznisa.