Zapisnici

Sve buduće Zapisnike sa sjednica općinskog vijeća možete pronaći na linku