Kultura

Najvažnije institucije kulture u Tešnju su javne ustanove i to: Centar za kulturu i obrazovanje, Opća biblioteka i Muzej. Prvi tragovi bibliotekarstva u Tešnju naziru se potkraj XIX  i početkom XX stoljeća. Izvori kažu da je prva čitaonica u Tešnju uspostavljena 1870. godine. 1946. godine je osnovana Narodna biblioteka koja danas nosi ime Opća biblioteka. Posebno značajna godina u historiji biblioteke je 1968. kada je Općina Tešanj otkupila privatnu biblioteku književnika Hamida Dizdara sa oko 17 000 knjiga, koje čini i zasebnu cjelinu u biblioteci. Pored tih knjiga, značajno je naglasiti da se u biblioteci nalaze i fondovi knjiga i rukopisa na orijentalnim jezicima koji su često predmet istraživanja i povod za dolazak u Tešanj ljudima koji se bave tom tematikom. Cjelokupni fond biblioteke danas čini oko 70 000 knjiga i 30 000 periodičnih publikacija. Najstarija štampana knjiga je iz XV stoljeća. Čak 118  rukopisa na turskom, arapskom i persijskom jeziku je digitalizovano i dostupno široj javnosti. Po značaju knjižnog fonda, biblioteka spada među prvih 5 u BiH. 1986. godine je proglašena najboljom bibliotekom u BiH. 1987. godine dobitnik Povelje Općine Tešanj.

U periodu od 2009-2015. godine, za potrebe biblioteke izgrađen je novi objekat koji je finansiran od strane TIKA-e i Općine Tešanj.  Time su zadovoljeni prostorni uslovi ali i materijalni. Od 2008. godine biblioteka je u sistemu COBIS. Plan je da se u narednom periodu završi pohrana informacija u COBIS svih bibliotečkih jedinica, kako bi se pristupilo i procesu automatske pozajmice čime bi išli u korak sa drugim savremenim bibliotekama.

Tešanj je mjesto sa dugom historijom i bogatim kulturno-historijskim naslijeđem.

JU Muzej je formirana 2010. godine, te su time stvoreni uslovi za plansko prikupljanje, čuvanje i održavanje kulturno-historijskih dobara i artefakata sa područja općine Tešanj. Značajan segment u djelovanju Muzeja je i turizam. Općina Tešanj je bogata prirodnim resursima, ali i kulturno-historijskim. Značajan je nastavak revitalizacije Gradine kao najznačajnijeg objekta koji u Tešnju ima poseban kulturno-historijski značaj, a sve više i turistički.

  1. godine je osnovana JU CKO Tešanj. Centar djeluje kroz: kinofikaciju sa masovnim oblicima kulture (pozorišne predstave, izložbe, koncerti, itd). Bavi se izdavaštvom, obrazovanjem i publikovanjem.

Također, CKO je inicirao i već tradicionalne manifestacije: Tešanjsko proljeće, Tešanjsko ljeto i Dani grada Tešnja.

Na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine za općinu Tešanj se nalaze sljedeći spomenici: