Građanski sat sa vijećnicima

OBAVIJEST  O UVOĐENJU GRAĐANSKOG SATA SA VIJEĆNICIMA

Obavještava se javnost da je Kolegij Općinskog vijeća Tešanj uveo Građanski sat sa vijećnicima.

Građani Općine Tešanj svoje zahtjeve mogu dostaviti putem mail-a i na pisarnicu Općine Tešanj.
Građani u svom zahtjevu trebaju naznačiti temu sastanka, a pored toga mogu predložiti i vijećnika sa kojim žele razgovarati.

Termin za sastanke je svakim petkom sa početkom od 14,00 do 16,00 sati  u kancelariji  broj 30 u zgradi Općine Tešanj.

Kontakt osoba:  Sajda Klepić, tehnički sekretar Vijeća
Telefon: 032/650-022 lokal 109.
Mail: sajda.klepic@opcina-tesanj.ba

Napomena:
–    Kolegij Vijeća određuje vijećnike za termine Građanskog sata.
–    Građanski sat neće biti održan u slučajevima kada je petkom neradni dan ili je zakazana sjednica Vijeća, o čemu će građani imati adekvatnu informaciju.

 
PREDSJEDAVAJUĆI  VIJEĆA
Senad N. Subašić, dipl.oec.

 

Obavijest mođete pogledati ovdje.

 Odluka o uspostavljanju Građanskog sata sa vijećnicima

Zahtjev za prijavu građana na Građanski sat sa vijećnicima