Partnerska grupa

Partnerstvo za razvoj općine Tešanj nastalo je kao izraz svjesnosti potrebe da se razvoj općine Tešanj treba voditi proaktivno i odgovorno, polazeći od principa održivog razvoja i socijalne uključenosti. Ono proizilazi i iz uvjerenja da brojnim problemima i izazovima ekonomskog i društvenog razvoja, kao i očuvanja životne sredine, može najbolje odgovoriti i primjenom integrisanog pristupa i uključivanjem svih pojedinaca, institucija, privrednih subjekata i organizacije iz javnog, privatnog i nevladinog sektora, koji svojim kapacitetom i zaineresovanošću mogu da doprinesu razvoju naše općine. Partnerstvo za razvoj općine Tešanj je i izraz spremnosti da, kao građani Tešnja i predstavnici sektora u kojem djeluju i rade, aktivno doprinose formulisanju Strategije razvoja općine Tešanj za naredni period, kao ključnog instrumenta za upravljanje razvojem općine, sa uključenim sektorskim i operativnim planovima. Isto tako postoji spremnsot da se doprinese efikasnom provođenju i ažuriranju strategije planova, učestvujući u sistematičnom praćenju provođenja i dajući konstruktivne prijedloge kako se provođenje može ubrzati, a strategija i planovi ažurirati u skladu sa primjenjenim okolnostima.

Zapisnik sa 7. sastanka Lokalnog razvojnog partnerstva

Zapisnik sa 6. sastanka Lokalnog razvojnog partnerstva

Zapisnik sa 5. sastanka Lokalnog razvojnog partnerstva

Zapisnik sa 4. sastanka Lokalnog razvojnog partnerstva

Zapisnik sa 3. sastanka Lokalnog razvojnog partnerstva

Zapisnik sa 2. sastanka Lokalnog razvojnog partnerstva

Zapisnik sa 1. sastanka Lokalnog razvojnog partnerstva

Zajednička izjava o Lokalnom razvojnom partnerstvu

Poslovnik o radu Lokalnog razvojnog partnerstva