Geografija – demografija

Geografski položaj i prirodne karakteristike

Ključne historijske činjenice

Geografska širina Tešnja: 44° 33’

Nadmorska visina: 230 m (najveća nadmorska visina 732m na Crnom vrhu)

Umjereno-kontinentalna klima

Površina općine Tešanj: 163 km2 (283 stanovnika po km2);

1991. godine: 223 km2 (217,40 stanovnika po km2). Općina Tešanj se nalazi na prostoru između srednje i sjeveroistočne Bosne i Hercegovine, a prema teritorijalnom ustrojstvu Bosne i Hercegovine ona pripada sjeverozapadnom dijelu entiteta Federacije BiH i jedna je od dvanaest općina Zeničko-dobojskog kantona, kao općina koja predstavlja sjeverozapadni dio ovog kantona.

Sadašnja teritorija općine Tešanj je određena Dejtonskim mirovnom sporazumom za BiH iz 1995. godine, te nakon ovako uspostavljenih novih, poratnih, granica teritorija općine Tešanj se smanjila Zakonom o konstituisanju novih općina u Federaciji BiH sa dotadašnjih 223 km2 na sadašnjih 163 km2.

Demografske karakteristike i kretanja

Ukupan broj stanovnika

U periodu nakon 1991. godine ukupno kretanje stanovništva općine Tešanj karakteriše priliv velikog broja prognanih porodica i odlazak jednog broja stanovnika u inostranstvo zbog ratnih okolnosti. Nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma površina općine Tešanj je smanjena sa 223 na 217,4 km2, a osnivanjem općine Usora 1996. godine na 163 km2. Na taj je način općina Tešanj izgubila i znatan broj stanovnika, što je uticalo kako na ukupno tako i na prirodno kretanje, a i na sastav stanovništva općine Tešanj.                                                                                                                                 

Struktura stanovništva

Prema podacima posljednjeg popisa stanovništva realizovanog 2013. godine prosječna starost stanovništva na području općine Tešanj je 35,35 godina, pri čemu je prosječna starost muškaraca 34,51 godina, a žena 36,17 godina.

Na grafikonu je dat pregled raspoređenosti stanovništva općine prema spolu i starosnoj pripadnosti.

Prostorni raspored stanovništva

Na području općine Tešanj se nalazi 13.426 domaćinstava, sa prosječnim brojem članova domaćinstva 3,21 člana. Od navedenih 13.426 domaćinstava njih 6.098 bave se poljoprivrednom djelatnošću, dok njih 874 obavlja poljoprivrednu djelatnost i poljoprivredne proizvode prodaju na tržištu.

Prirodni priraštaj i migracija stanovništva

Općina Tešanj posjeduje pozitivan prirodni priraštaj jer je u toku 2015. godine rođeno 462 djece, a istom periodu je umrlo 341. Područje općine Tešanj je karakteristično po migracijama, kako dnevnim, tako i sedmičnim, sezonskim, mjesečnim i povremenim migracijama. Nizak stepen društveno-ekonomske razvijenosti područja općine Tešanj u periodu 1953-1991. godina uticao je na iseljavanje stanovništva. Kao posljedicu navedenog, možemo uočiti da je na svim popisima stanovništva (izuzev perioda 1971-81) općina Tešanj imala negativnu migracijsku bilansu.

Određen broj tešanjskih stanovnika još uvijek se nalazi u inostranstvu. Dnevne migracije se odvijaju svakondnevno kao što je odlazak radnika na posao i učenika u škole. Na području općine Tešanj je zaposleno oko 700 lica koji imaju mjesto prebivališta na području drugih lokalnih zajednica, a također učenici sa područja općina Doboj-jug, a u manjoj mjeri iz općina Usora i Maglaj pohađaju srednje škole na području općine Tešanj. Općina Tešanj ima veliki broj studenata koji studiraju u drugim gradovima kao što su: Sarajevo, Tuzla, Zenica, Mostar i Doboj.