Menadžeri projekata

Menadžeri projekta su imenovane osobe rješenjem Općinskog načelnika koje su odgovorne za godišnje planiranje aktivnosti, vremenskog okvira, potrebnog budžeta i kvaliteta projekta te praćenje realizacije i napretka svih planiranih aktivnosti na projektima Strategije razvoja općine Tešanj za koji su zaduženi. Menadžeri projekta su obavezni poduzimati potrebne mjere da se projekat realizuje u planiranim okvirima uključujući neposredno djelovanje ili traženje podrške trećih osoba, godišnju evaluaciju te evidenciju svih događaja i upload dokumenata na zajednički web portal strategija.opcina-tesanj.ba Menadžeri projekta mogu biti uposleni u općinskoj administraciji, javnim službama, nevladinom sektoru ili građani koji to prihvate.

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju menadžera projekata Strategije razvoja općine Tešanj 2023-2027

Rješenje o imenovanju menadžera projekata Strategije razvoja općine Tešanj 2023-2027

Rješenje o imenovanju menadžera projekata Strategije razvoja Općine Tešanj za period 2018-2027

Zapisnik sa sastanka ON i menadžeri projekata

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju menadžera projekata Strategije razvoja

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju menadžera projekata Strategije razvoja

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju menadžera projekata Strategije razvoja