Turizam

Turisti i posjetioci u Tešnju mogu posjetiti kulturno-historijske spomenike:

Stari grad – Gradina, jedna je od najvećih (6.296 kvadratnih metara površine) i najznačajnih objekata te vrste u BiH. Tačno vrijeme njene gradnje nije poznato. Dugo je građena i dograđivana. Sa čaršijom čini jedan skladan ambijentalni prostor bosanskog stila.

Sahat – kula, sagrađena je u 17. vijeku ispod starog grada Tešnja i jedna je od ukupno 21 sahat kule sagrađene u BiH.  Visina sahat – kule je oko 18 metara, a sahat radi i danas.

Čaršijska (Gazi Ferhad-begova) džamija, kuju je negdje 1564. godine sagradio Ferhad-beg, nalazi se u centru Tešanjske čaršije. Graditeljska cjelina se sastoji od džamije i harema sa Ferhad-begovim nadgrobnim spomenikom.

Eminagića konak se nalazi u središtu grada, u blizini tešanjske čaršije. Predstavlja jedan od najstarijih, a ujedno i najljepših objekata stambene arhitekture Tešnja.

Stari grad – Gradina, džamija Ferhadija i Eminagića konak su odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika proglašeni  nacionalnim spomenicima i  nezaobilazna su destinacija za sve turiste i posjetioce koji dođu u Tešanj.

Uz navedene kulturno-historijske spomenike, tu su i  Mezar pjesnika Muse Ćazima Ćatića, nekropole stećaka, Katolička crkva sv. Petra i Pavla i dr.

Za ljubitelje prirode i sportsko rekreativnog turizma treba pomenuti slijedeće: staza zdravlja u Mrkotiću, izletišta Kiseljak i Ćatin greb, jezero Jelen, Ciglansko jezero, jezero Mrkotić, izletište pored rijeke Usore u Kraševu i dr.

Na rijeci Usori, prirodnom turističkom potencijalu bogatom ribom, Sportsko ribolovno društvo „Jelah-Tešanj“ na uređenim ribolovnim stazama organizuje takmičenja u ribolovu uz učešće ekipa iz BiH i susjednih zemalja promovišući i ljepote Usore kao značajnog turističkog potencijala..

U neposrednoj blizini rijeke Usore, na izgrađenom vještačkom jezeru Mrkotić USR “Blinker“, organizuje takmičenja u ribolovu i pripremanju ribljeg paprikaša uz učešće ekipa sa područja BiH.

Značajan turističko-rekreacioni potencijal je jezero “Jelen“ u Jelah Polju, sa ponudom i raličitih smještajnih kapaciteta.

Izletište Kiseljak, uz bazene na otvorenom posjetiocima su na raspolaganju i sportski tereni, sprave za vježbanje a za ljubitelje šetnje u prirodi, staze za šetnju.

Treba istaći i značajan broj manifestacija koje se  realizuju u toku godine: Tešanjsko proljeće, Ljeto u Tešnju, Dani grada Tešnja, u okviru kojih se organizuju razne druge manifestacije (promocije knjiga, izložbe, javne tribine, koncerti, smotre folkolora i dr.),  vjerske (u susret Ramazanu, promocije knjiga, veče Ilahija i dr.), manifestacije posvećene odbrambeno-oslobodilačkom ratu 92-95 godina (Dan otpora fašizmu, Dan oslobođenja općine od fašizma, Dan državnosti i dr.), sportske (razna sportska takmičenja i dr.) te sajam privrede, sajam pčelara i druge manifestacije.