Zapisnici

Od 2020. godine sve buduće Zapisnike sa sjednica Općinskog vijeća možete pratiti na online servisu e-citizen na linku