Uspješni auditi u Općini Tešanj

Certifikacijska kuća Bureau Veritas (BVQI), 20. decembra 2016. godine obavila je nadzorne audite sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima normi ISO 9001:2008 i upravljanja okolišem prema normi ISO 14001:2004, te su u Općinu Tešanj zvanično dostavljene i ocjene sa nadzornih audita koje potvrđuju da je sistem upravljanja kvalitetom i okolišem na zavidnoj razini i da u potpunosti zadovoljava zahtjeve normi, a posebno potrebe krajnjih korisnika.

 

Podsjetimo, Općina Tešanj certificirana je po standardima upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000 20. januara 2004. godine, a po normama upravljanja okolišem ISO 14001:2004 16. februara 2012. godine.

 

Objavljeno u ISO