Javni konkurs – Start up ideje mladih 2020

Općina Tešanj objavljuje dva Javna konkursa za odabir korisnika sredstava u projektu Podrška razvoju start up ideje mladih.

Sredstva grant sheme usmjerena su na poticanje i promociju poduzetništva,  samozapošljavanja i unapređenja konkurentnosti na području općine Tešanj.

Javni poziv je usmjeren na mlade koji nisu poduzetnici, a planiraju pokrenuti vlastiti biznis i mlade koji su pokrenuli biznis u period 15.7.2019 do 15.7.2020. godine.

Detaljnije uslove za prijavu mladih nalaze u smjernicama i drugim dokumentima koji su sadržani u ovoj objavi.

 

Na javni poziv za Novi start up prijave mogu podnijeti punoljetne osobe do 35 godina starosti sa prebivalištem na području općine Tešanj, koji žele kroz početak vlastitog biznisa realizirati svoju poslovnu ideju na području općine Tešanj i koji do sada nisu bili korisnici sredstava poticaja za samozapošljavanje od strane Općine Tešanj.
Rok za prijavu Novi start up je 19.10.2020. godina, ONLINE obuka 1.10.2020. godine.

Dokumenti:

1.1. Javni poziv

1.2. Smjernice za podnosioce prijava – Novi start up

1.3. Prijavni obrazac

1.3.1. Budžet

1.4. Nacrt ugovora

1.5. Obrazac izvještaja (koristit će korisnici poslije zaključenja ugovora)

1.6 Izjava da osoba nije koristila sredstva podrške Općine Tešanj; izjava za članove uže porodice da nisu imali registrovanu djelatnost i izjava o nepostojanju sukoba interesa i nesudjelovanju u koruptivnim radnjama (prilog).

Na javni poziv za podršku unapređenju konkurentnosti privrednih subjekata osnovanih od strane mladih u periodu 15.7.2019 do 15.7.2020. godine – Postojeći start up, mogu se prijaviti podnosioci prijave sa područja općine Tešanj koji su imali 35 godina ili manje u momentu registracije djelatnosti.

Rok za prijavu Postojeći start up je 25.9.2020. godina, ONLINE obuka 18.9.2020. godine.

Dokumenti:

2.1. Javni poziv

2.2. Smjernice za podnosioce prijava – Postojeći start up

2.3. Prijavni obrazac

2.3.1.Budžet

2.4. Nacrt ugovora

2.5. Obrazac izvještaja (koristit će korisnici poslije zaključenja ugovora)

2.6 Izjava o nepostojanju sukoba interesa i nesudjelovanju u koruptivnim radnjama