Otvoren poziv za nove članice i članove Odbora Omladinske banke Tešanj

Omladinska banka Tešanj, u saradnji sa Fondacijom Mozaik i Općina Tešanj objavljuje poziv za pet članica i članova u Odbor.

Poziv je otvoren za sve mlade, od 17 do 30 godina, koji imaju želju i volju da posvete svoje vrijeme aktivnostima programa. Program omogućava mladim ljudima da uzmu aktivno učešće u razvoju svoje zajednice kroz:

1) Pisanje i realizaciju projekata društvenog značaja;

2) Učešća u raspodjeli fondova;

3) Pokretanju vlastitog biznisa.

Poziv je otvoren do 11.01.2022. godine (do 14.00h), a detalje poziva i prijavu pogledaj na lonac.pro.