Poziv za članstvo u odboru Omladinske banke Tešanj

Omladinska banka Tešanj u saradnji sa Fondacijom Mozaik i Općina Tešanj objavljuje poziv za prijem jednog člana ili članice u Odbor.

Poziv je otvoren za sve mlade, od 17 do 30 godina, koji imaju želju i volju da posvete svoje vrijeme aktivnostima programa. Program omogućava mladim ljudima da uzmu aktivno učešće u razvoju svoje zajednice kroz:

1) Pisanje i realizaciju projekata društvenog značaja;

2) Učešća u raspodjeli fondova;

3) Pokretanju vlastitog biznisa.

Poziv je otvoren do 10.04.2023. godine (do 14.00h), a detalje poziva i prijavu pogledaj na lonac.pro.

 

Ako želiš, pročitaj više o Programu Omladinske banke i o tome kako funkcioniše Odbor, a prati i facebook stranicu Omladinske banke Tešanj.