Brojevi servisnih službi

Komunalna higijena u Tešnju, Jelahu i Tešanjci
JP RAD; kontakt tel. 062/993-061

Uređenje zelenih površina-Kiseljaka
JP RAD; kontakt tel. 062/993-061

Zbrinjavanje pasa lutalica
Udruženje za zaštitu životinja “FOR TE” ; kontakt tel. 062 843 875

Sanacija javne rasvjete i svjetlećih znakova
“ELEKTROPRIZMA” d.o.o. Tešanj, kontakt tel. 032/650-747

Održavanje makadamskih puteva
“KM- gradnja” d.o.o.; kontakt tel. 061 744 914 i 063 037 690

“GEO-PUT” d.o.o. Maglaj; kontakt tel. 062 932 931 ili 032 618 024

Održavanje i sanacija priključaka, propusta i putnih kanala

“ TRANS-KOP” d.o.o. Jelah ; kontakt telefon: 061 166 457

“KM- gradnja” d.o.o.; kontakt tel. 061 744 914 i 063 037 690

Održavanje asfaltnih puteva i ulica
“DOBOJPUTEVI” d.d. Doboj jug; kontakt tel. 062/343-624

“GEO-PUT” d.o.o. Maglaj; kontakt tel. 062 932 931 ili 032 618 024

Prijava pojave divljih deponija
Komunalni inspektor; kontakt tel. 032/650-022; lok. 120

Održavanja stajališta, tabli, igrališta i ograda
Komunalni referent; kontakt tel. 032/650-022; lok. 121

Održavanja saobraćajne signalizacije
Komunalni referent; kontakt tel. 032/650-022; lok. 121

Zimsko održavanje lokalnih puteva i ulica
Viši stručni saradnik za komunalne poslove i održavanje infrastrukture; kontakt tel. 032/650-022; lok. 120

Prijava kvarova na javnoj rasvjeti
Viši stručni saradnik za komunalne poslove i održavanje infrastrukture; kontakt tel. 032/650-022; lok. 120