Brojevi servisnih službi

Komunalna higijena u Tešnju, Jelahu i Tešanjci
JP RAD; kontakt tel. 062/993-061

Uređenje zelenih površina – Kiseljaka
JP RAD; kontakt tel. 062/993-061

Zbrinjavanje pasa lutalica
Udruženje za zaštitu životinja “Životinjsko carstvo” ; kontakt tel. 062 802 682 i 062 673 420

Sanacija javne rasvjete i svjetlećih znakova
ELEKTROPRIZMA, kontakt tel. 032/650-747

Održavanje makadamskih puteva
KM- gradnja d.o.o.; kontakt tel. 061 744 914 i 063 037 690

Održavanje i sanacija priključaka, propusta i putnih kanala

“ TANS-PUTEVI” d.o.o. Doboj Jug ; kontakt telefon: 062 815 221

Održavanje asfaltnih puteva i ulica
DOBOJPUTEVI d.d. Doboj jug; kontakt tel. 062/343-624

Prijava pojave divljih deponija
Komunalni inspektor; kontakt tel. 032/650-022; lok. 120

Održavanje stajališta, tabli, igrališta i ograda
Komunalni referent; kontakt tel. 032/650-022; lok. 121

Održavanje saobraćajne signalizacije
Komunalni referent; kontakt tel. 032/650-022; lok. 121

Zimsko održavanje lokalnih puteva i ulica
Komunalni referent; kontakt tel. 032/650-022; lok. 121

Prijava kvarova na javnoj rasvjeti
Stručni saradnik za komunalne poslove i održavanje infrastrukture; kontakt tel. 032/650-022; lok. 120