39. sjednica

 1. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana “Poslovna zona Glinište” Općina Tešanj,

 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2016. godini,

 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava udruženjima i fondacijama,

 4. Prijedlog Odluke o kupovini i prodaji zemljišta neposrednom pogodbom u Jelahu,

 5. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina radi oblikovanja parcela u Rosuljama,

 6. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za parcele broj: 5/4 i 5/26 u Poslovnoj zoni Bukva,

 7. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za parcelu broj: 5/30 u Poslovnoj zoni Bukva,

 8. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za parcele broj: 325/55 i 325/56 na Krndiji,

 9. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra – put,

 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za monitoring nad realizacijom Strategije razvoja Općine Tešanj,

 11. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za budžet i člana Statutarne komisije Općinskog vijeća Tešanj

 12. ,Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu,

 13. Informacija o radu Zavoda za zapošljavanje – Biro Tešanj za 2015.godinu,

 14. Informacija o radu Zavoda za zapošljavanje – Biro Tešanj za 2015.godinu,

Odgovore na vijećnička pitanja možete pogledati ovdje