16. sjednica

1.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za dodjelu koncesije,

2.Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put i

Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine radi oblikovanja parcele u Miljanovcima

3.Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-puta i

Prijedlog Odluke neposrednom pogodbom zv“Gobelja“

4.Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put i

Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodobom zv. “Ošljak”,

5.Prijedlog Odluke o provođenju izmjene i dopune urbanističkog projekta „Tešanj-Centar“ Tešanj,    UP Tešanj Centar_tekstualni dio     Skica      Službeni glasnik Općine Tešanj. broj: 2/12      Amandman

6.Nacrt Odluke o uspostavljanju “Građanskog sata sa vijećnicima“,

7.Nacrt Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište “Kraševo”, općina TešanjGrafički prilog

8.Nacrt Odluke o o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama za izvorišta na lokalitetu “Cerik” Karadaglije, općinaTešanj,   Graficki prilog

9.Informacija o realizaciji Strategije općine Tešanj u 2017.godini,

10.Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju i uklanjanju NUS-a u 2017. godini na području općine Tešanj,

11.Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2017.godinu,

12.Informacija o radu Zavoda za zapošljavanje – Biro Tešanj za 2017.godinu,

13.Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Kolegija Općinskog vijeća Tešanj,

14.Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje.           Amandman

 

 

Zapisnik_15. sjednica Vijeca

Odgovori na vijecnicka pitanja i inicijative