Materijali za sjednice

Od 2020. godine sve buduće Materijale za sjednice Općinskog vijeća možete pratiti na online servisu e-citizen na linku