21. sjednica

1.Nacrt Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište prirodne mineralne vode „Princess“ Oraš Planje, općina Tešanj,   Karta

2.Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2018.godine,

3. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period od 01.01. do 30.06.2018.godine,

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnom redu i miru,     Odluka o javnom redu i miru

5. Prijedlog Odluke o realizaciji projekta vodosnabdijevanja „Vodovod Raduša i Jugozapad Tešanj“ Raduša,

6. Prijedlog Odluke o odobravanju prodaje i raspisivanje Javnog konkursa za k.p. br. 867/10 i k.p. br. 863/1 k.o Rosulje,

7. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa Javnog dobra-put označenog kao k.p. broj: 1521/3, 1521/4 i 1521/5 k.o. Piljužići,

8. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.č.broj: 1521/3, 1521/4 i 1521/5 k.o. Piljužići neposrednom pogodbom,

Odluka o prodaji 1521_4

Odluka o prodaji 1521_5

9. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Muzej Tešanj,

10. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2018. godine i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj.

 

 

Informacija o realizaciji odluka

Informacija o realizaciji zaključka_vijećnik Hodžić

Odgovori na vijećnička pitanja i inicijative

Zapisnik sa 19. sjednice Vijeća

Zapisnik sa 20. sjednice Vijeća