11. sjednica

  1. Prijedlog Odluke o usvajanju Regulacionog plana Glinište,    KARTA    Odgovor na primjedbe

  2. Prijedlog Odluke o donošenju Programa razvoja zaštite i spašavanja za period 2017.- 2021.godina, Odluka

  3. Prijedlog Odluke o stipendiranju redovnih studenata dodiplomskog stipendija (prvog ciklusa) u akademskoj 2017/2018. godini,

  4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim administrativnim taksama i naknadama

  5. Nacrt – Izmjene i dopune Urbanističkog projekta „Tešanj-centar“,  Arhitektonsko-urbanisticko rjesenje

  6. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj,

  7. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Opća Biblioteka Tešan

  8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za promet nekretnina
  9. .Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu

  10. Informacija o završetku školske 2016/2017. godine i upisu učenika u školsku 2017/2018. godinu u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj.

 

Dodatni materijali:

Zapisnik_10 sjednica Vijeca

Odgovori na vijecnicka pitanja