28jun2013

LOD III: Javni poziv

Općina Tešanj u saradnji sa razvojnim programom Ujedinjenih nacija raspisuje Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju […]