Rekonstrukcija lokalne ceste LC-17 Tešanj-Medakovo-Tešanjka

Shodno članu 23. i 24. stav 4. Zakona o eksproprijaciji Federacije Bosne i Hercegovine, Općinsko pravobranilaštvo, objavljuje

JAVNI OGLAS

Odlukom Općinskog vijeća Tešanj usvojenoj na 26. redovnoj sjednici održanoj 04.07.2023. godine utvrđen je javni interes za Općinu Tešanj, Odlukom o dopuni odluke za rekonstrukciju lokalne ceste LC-17 Tešanj- Medakovo-Tešanjka sa unutrašnjom i vanjskom odvodnjom na potezu Poslovna zona “Bukva” do priključka na magistralnu cestu M-4 Doboj-Teslić, Parcele u obuhvatu postupka eksprorijacije predviđene su dopunom Glavnog projekta vanjske odvodnje na lokalnoj cesti LC-17 Tešanj-Medakovo-Tešanjka urađenim od strane ASI inženjering d.o.o. Sarajevo.

Slijedom iznesenih činjenica pozivamo sve vlasnike parcela koje se nalaze u obuhvatu usvojenog javnog interesa, da se jave kod Općinskog pravobranilaštva Općine Tešanj (drugi sprat Općine, kancelarija broj 33) u cilju pokušaja sporazumnog rješavanja pitanja sticanja prava vlasništva nad nekretninama u obuhvatu projekta I usvojene Odluke.

Ovaj javni oglas ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja. Sastavni dio ovog javnog poziva predstavlija Odluka broj 01-27-3-2313-7/23 kao i spisak parcla i posjednika u obuhvatu utvrđenog javnog interesa.