Obnovljena horizontalna signalizacija

Uspješno je završena prva faza postavljanja i obnavljanja horizontalne signalizacije na području općine Tešanj. Realizacijom ove aktivnosti obezbijedit će se sigurnije kretanje vozila i pješaka.
Općina Tešanj zahvaljuje svim građanima na strpljenju i podršci da se i ova aktivnost uspješno privela kraju.