Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za radove u predmetu nabavke “Izgradnja vodovoda Raduša, distributivna i sekundarna mreža pumpnih stanica” pogledati ovdje