9. Sajam srednjih škola i fakulteta

U Sportsko-rekreacionom centru Tešanj održan je 9. Sajam srednjih škola i fakulteta, na kojem je prisustvovalo oko 800 učenika, 7 srednjih škola i 25 fakulteta iz cijele BiH.

Sajam je bio odlična prilika da se svi učenici završnih razreda osnovnih i srednjih škola i njihovi roditelji, ali i ostali mladi i svi zainteresirani građani općine Tešanj detaljnije upoznaju sa pojedinostima srednjih škola na području općine, kao i pojedinostima studija na raznim fakultetima i visokim školama širom Bosne i Hercegovine.

Sajam je organizovala TRA, Agencija za razvoj općine Tešanj, uz osnovne i srednje škole sa područja općine Tešanj. Pokrvitelj Sajma je Općina Tešanj.