Javni oglas o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni “Bukva”

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti poštom ili u prijemnoj kancelariji Općine Tešanj do 2.11.2015.godne do 16,00 sati. Komisija neće razmatrati neblagovremene i nepotpune prijave. Fizička ili pravna lica čije prijave ne budu potpune ili blagovremene, neće učestvovati u postupku licitacije.

 

Javni oglas možete pogledati ovdje