30sep2013

NEXPO 2013

U Rijeci (R. Hrvatska) je od 25. do 27. septembra, održan Sajam lokalne samouprave Jugoistočne Evrope – NEXPO […]