Uspješno završena akcija prikupljanja elektronskog i električnog otpada

Danas je uspješno okončana aktivnost prikupljanja elektronskog i električnog otpada koja je organizirana 22. i 23. novembra u mjesnim zajednicama općine Tešanj.

U ovoj akciji prikupljeno je preko 120 raznih električnih i elektronskih aparata i pomagala koja više nisu u upotrebi, a danas je izvršeno i preuzimanje ovog otpada sa privremenih odlagališta u mjesnim zajednicama i njegovo privremeno zbrinjavanje na jednoj lokaciji, do preuzimanja od strane ovlaštene i certificirane firme.

Posebno ističemo veoma odgovoran odnos predstavnika mjesnih zajednica i građana u realizaciji ove akcije, koja nije zamišljena samo kao kampanja, već će se redovno odvijati i ubuduće.

Cilj je da naš okoliš spasimo od zagađenja ovom vrstom otpada i na taj način svjesnim djelovanjem stvaramo što zdraviju i sigurniju životnu sredinu.

I ovom prilikom zahvaljujemo svim građanima koji su prepoznali i podržali ciljeve ove akcije i svojim djelovanjem podržali viziju općine – Tešanj, sredina ekološke svijesti, čistoće i reda.

 

 

 

PREDSTAVNIK RUKOVODSTVA KVALITETE

Ferid Mustafić