Start up ideje mladih – online obuka

Općina Tešanj je organizovala online prezentaciju Javnog poziva start up ideje mladih 2020 – Postojeći start up, kao i obuku o izradi poslovnog plana.

Primjer ispunjenog poslovnog plana i budžeta koji treba da olakšaju zainteresovanim dostupni su na:

Primjer poslovnog plana za Postojeći start up

Primjer ispunjenog budžeta

Projekat se realizuje sa UNDP-om uz podršku Vlade Švicarske u sklopu projekta MEG.

Krajni rok za prijavu za postojei start up je 25.9.2020. godine, a više detalja o ovom i pozivu za Nove start up-ove možete pogledati OVDJE