Provođenje mjera zaštite od poplava

U toku su radovi na provođenju preventivnih mjera zaštite od poplava u Industrijskoj zoni Bukva, koji imaju za cilj osiguranje adekvatne odvodnje slivnih voda i smanjenje rizika od plavljenja industrijskih objekata i lokalne ceste. Planirani radovi u narednom periodu će se odvijati na lokaciji od ulaza u deponiju do preduzeća Štamparija S i dalje prema koritu rijeke Tešanjke. Tokom izvođenja radova planirano je presjecanje lokalne ceste, te će odvijanje saobraćaja biti regulisano preusmjeravanjem u druge kolovozne trake. Izvođač radova je preduzeće KM Gradnja doo Tešanj.