Realizacija Liste kapitalnih projekata za 2023. godinu, faza II

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača možete pogledati OVDJE