Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: Sanacija krova na zgradi Općine Tešanj

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: Sanacija krova na zgradi Općine Tešanj možete pogledati ovdje