Odluka o izboru drugorangiranog u postupku javne nabavke: Lista kapitalnih projekata II faza

Odluku o izboru drugorangiranog u postupku javne nabavke: Lista kapitalnih projekata II faza možete pogledati ovdje