Nadzor nad realizacijom Liste kapitalnih projekata za 2024. godinu za niskogradnju

Odluku o izboru najpovoljnije ponude možete pogledati OVDJE