Konkurs za dodjelu stipendija studentima – braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2010-2011.godinu

Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju nadležnim službama za branilačko-invalidsku zaštitu u
općinama u kojima imaju prebivalište i u kojima mogu dobiti obrasce za prijavu i sve potrebne informacije o postupku izbora kandidata.

 

Konkurs pogledajte:

konkurs stipendije 2010-2011.pdf