Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija (prvog ciklusa) u akademskoj 2010/11. godini

Na osnovu Odluke Općinskog vijeća Tešanj, Općinski načelnik je raspisao  Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija (prvog ciklusa) sa područja općine Tešanj u akademskoj 2010/2011. godini.

Konkurs za dodjelu stipendija otvoren je od 01.12.2010. do 20.12.2010. godine.

Sve informacije o potrebnoj dokumentaciji, kriterijima po kojima će se vršiti bodovanje i ostali detalji, mogu se dobiti na oglasnoj ploči Općine Tešanj, web stranici Općine www.opcina-tesanj.ba ,  na info pultu u šalter salama u Tešnju, Jelahu i Tešanjci, ili na telefon broj 650-416.

 

Konkurs pogledajte na:

konkurs_opcinske stipendije2010.pdf

Kriterije pogledajte na:

kriteriji 2010.pdf